16. Italia Tour XVII2017
Italia Tour XVII
For Jason Bajada


Illustration and graphic design for an italian tour poster.